Historie

Světovým sportem číslo jedna byla na přelomu století kopaná.Celá Evropa žila fotbalem.Ten si podmanil města i malé vísky,získaval si příznivce v celé vlasti.Ne všude však našel porozumění.Zjistit začátky kopané v Jablonném nad Orlicí je dosti obtížné.K dispozici je jen málo písemných a fotografických dokumentů.Vzpomínky a poznámky žijících pamětníků pomohly udělat si obrázek o těchto dřívějších dobách.Dle fotografie z roku 1902 lze usoudit,že kopaná zapustila kořeny v našem městě dlouho před I.světovou válkou.Tehdy mladí sportovci,dva bratři Paukové,Alois Schier,Josef Šafář,František Vacek,Vilém Pecháček a Roman Vychytil tvořili základní kádr rodící se kopané.Měli svoje dresy i opravdový míč,ale podrobnosti o jejich činnosti a snaze se nezachovaly.Tělocvičná jednota Sokol v Jablonném n/O.nikdy nebyla garantem tohoto sportu a také činnost oddílu kopané nikdy nevykazovala.V Jablonném n/O.existoval sportovní klub,jak dokládá zachovalá legitimace z roku 1914,pod kterým hrálo družstvo mužů kopanou a ženy házenou.První fotbalové hřiště vzniklo na pozemku majitele cihelny Jaroslava Pauka už před rokem 1910.Byla to vlastně trochu upravená louka,nerovná a zarostlá drny.Branky ležely níže než střed hřiště.Druhé hřiště,kde se hrálo již víc zápasů,bylo na Benátkách,v místě dnešních ulic U Koupaliště a Jateční.Tam se hrál v letech 1920-1925 kvalitní fotbal.Do nově založené továrny Telegrafia přicházeli noví zaměstnanci a mnozí z nich spolu s jablonskými vytvořili dobré mužstvo.To také přešlo na další hřiště,zřízené v roce 1925 na pozemku Ferdinanda Nožky za Tichou Orlicí proti starému závodu Isolit.Tehdejší kádr jablonských hráčů tvořili Arnošt Štěpánek,Josef Kreuzberger,Karel Vašíček,František Dunovský,Karel Hrabčík,František Ševčík,bratři Václav a Josef Křivohlávkovi,Oldřich Faltus,František Prokopec,Vilém a Stanislav Jiráskovi a František Kubec.Zde se již začala hrát organizovaná kopaná,mezi první funkcionáře patřili Vilém Pecháček,Vicenc Kreuzberger,Václav Neškudla,ing.Jirásek,Ladislav Pokorný,Josef Čamr a František Kořenský.V té době naši nejlepší hráči hostovali v sousedním SK Žamberk,kde bylo málo hráčů.Přezdívalo se jim legionáři a obětavě je svážel na motocyklu žamberský příznivec kopané Bohuslav Sychra.Největším zážitkem tehdejších let bývalo meziměstské derby SK Jablonné n/O : SK Kyšperk.
Kopaná se mezi válkami stala v Jablonném n/O. velmi populární.Žádné zápisy o utkání,výsledky ani pořadí v tabulkách se však nezachovaly.Hrálo se až do roku 1938.Do jedenáctky byli stavěni hráči Antonín Kříž,František Zach,Václav a Josef Křivohlávkovi,František Kubeš,Vilém a Stanislav Jiráskovi,Jaroslav a Bohuslav Stejskalovi,Oldřich a Karel Faltusovi,J.Francl,Václav Rybka a Ferdinand Filip.V letech okupace se hrála pouze rekreační kopaná.Dosavadní hřiště bylo zrušeno a tak se hráči scházeli denně na malém a nevyhovujícím hřišti u koupaliště.Z původního kádru mužů jich sportovalo jen velmi málo,ale o to větší zájem se projevil u mladých.Problém byl s obutím,těžko se sháněly míče.Sportovní klub přestal existovat.Úspěšná hráčská generace se rozpadla a iniciativu převzali mladí.Sehrávali se pouze přátelská utkání na neregulérním plácku v Jablonném n/O. nebo zajížděli do sousedních Verměřovic. Po dlouhých letech byl dne 22.února 1961 v Jablonném n/O. založen oddíl kopané při Tělovýchovné jednotě Sokol.Podmět k tomu dalo vybudování nového sportovního stadionu.Přípravný výbor,který byl pověřen oživit dlouholetý klid,se sešel za vedení zkušeného pracovníka z dřívější kopané Václava Křivohlávka.Byl zvolen první,22členný výbor oddílu.Vedl jej předseda Václav Křivohlávek,jednatel Miroslav Vaníček,hospodář Antonín Šlesinger,pokladník Bohuslav Růžička,správce hřiště František Dunovský.Hlavním trenérem byl Václav Jiřičný,v oddílu působilo dalších 16 trenérů a funkcionářů.1.května 1961 byl uskutečněn slavnostní výkop a sehrán první mistrovský zápas na stadionu pod Barnetovým kopcem(stadion se začal budovat v roce 1951,ale pro velké potíže při budování se stavba protáhla na 10 let)V úvodní sezoně 1961-1962 sehrálo mužstvo mužů 23 utkání,z toho 13 vítězných a pět remízových.V této sezoně se na soupisce objevila tato jména - Ježek, Trojek, Šolc, Melnický, Barnet, Safínek, Faltus, Kocián, Svoboda, Scholz, Tejkl, Mikyska, Chmelík, Vaníček, Šettner, Honzík, Lálik, Bouchal a Dunovský.V roce 1967 se funkce předsedy ujal ing.Josef Vychytil a v dalších třech letech Stanislav Bednář,kterého v roce 1970 nahradil Jan Vídenský.To měl oddíl 72 členů.

V dalších sezonách se střídala úspěšná a méně úspěšná období.V letech 1977-1978 nastal příliv nových členů,zlepšila se tréninková úroveň a zdařil se postup do II.třídy okresního přeboru.Na soupisce se objevovala tato jména:Pytlík,Šlégl,Křivohlávek,Vaníček,Prokopec,Král,Hýbl,Černohous,Bergman,Štruml a Štěrba.V dalším období se jablonské kopané příliš nedařilo.Muži sestoupili z okresního přeboru o dvě třídy a dorostenci ze soutěže odstoupili.Teprve v roce 1983 se situace zlepšila,takže v sezoně 1985-1986 hráli muži již I.třídu okresního přeboru.V tomto roce se hrál také první ročník turnaje o Jablonského medvídka.V sezoně 1987-1988 měl oddíl kopané 113 členů,z toho 44 žáků.V spoutěžích byla družstva mužů,dorostu a dvě žákovská.Do další sezony nastoupili muži s těmito hráči:Urválek,Štusák,Kyllar,Machačný,Kroulík,Gábris,Šlégl O.,Čermák,Prokopec,Vaníček Jiří,Vaníček Jaromír,Baláž,Krupička,Král,Šlégl J,.Kosek,Tejkl, a Betlach.Soupeři v I.třídě OP byly týmy Zámrsku,D.Dobrouče,Lanškrouna,,B",Kunvaldu,Chocně,,B",České Třebové,Vysokého Mýta,,B"Řetové,Mistrovic,Libchav a Písečné.Další tři sezony se muži drželi ve vyšší soutěži,ale pak přišel sestup.O rok později se však podařilo postoupit zpět.O postup se zasloužili tito hráči.Balšánek,Štusák,Soušek,Křivohlávek J.,Kyllar,Čada,Šlégl O.,Machačný,Gábris,Betlach,Křivohlávek M.,Vaníček,Richter,Baláž,Pterů,Šlégl J.,Didák,Štěpánek M.,Štěpánek R.,Hýbl a Král.Úspěšnost sezony dovršil postup dorostenců pod vedením Z.Smejkala do oblastné I.třídy.V následující sezoně se muži ve vyšší soutěži udrželi,stejně jako dorostenci,už pod vedením I.Štrumla.Žáci se probojovali do okresního finále,kde zvítězili.Pro nedostatek finančních prostředků však vyšší soutěž neokusili.V následujícím období se nic zásadního nestalo,až v roce 1996,kdy se fotbalisté poprvé představili na domácím travnatém hřišti.Bylo to 15.6.1996 v utkání s Těchonínem a remízu 1:1 sledovalo 700 diváků.Radost z nového hřiště však netrvala dlouho.Nevyhovující stav hrací plochy volal po rekonstrukci,která se uskutečnila v letech 1999-2000.Ještě před ní,v roce 1998, vyběhli na hřiště k prvnímu mistrovskému utkání nejmenší fotbalisté-kategorie přípravek.S mládeží se v té době začalo intenzivně pracovat.V době rekonstrukce se utkání hrála na náhradním hřišti v Bystříčku.Mužům se podařilo poprvé v historii klubu postoupit do krajské soutěže.O postup se zasloužili hráči R.Balšánek,M.Křivohlávek,A.Hýbl,M.Hubálek,J.Štruml,J.Vaníček,M.Rada,Z.Kyllar,M.Štusák,J.Rada,J.Heger,M.Tomek,D.Hock,M.Štěpánek a R.Heger,hrajícím trenérem byl M.Křivohlávek.Mužstvo ovšem po roce se sestoupilo.Postup se později zdařil ještě jednou.Dorost v té době hrál také krajskou soutěž,lze konstatovat,že úspěšně.Prví utkání na zrekostruovaném hřišti se odehrál 10.6.2000,příznivci viděli výhru jablonských hráčů 6:2 nad Tatenicemi. Po sestupu do OP se podařilo opět postoupit do kraje,ovšemi tentokrát se po roce ihned sestoupilo.Mužům trvalo celkem osm let,než opět postoupili do krajské IB.třídy.Od roku 2012 vní napevno zakotvili.Nejlepším umístěním bylo 2.místo v sezoně 2015/2016.Dobrým umístěním bylo ještě 3.místo v roce 2015 a dále pátá místa v letech 2014 a 2018.Dorostenci v tomto období bojovali na rozhraní okresního přeboru a krajské soutěže.Do roku 2008 jim postup unikal,ale v sezoně 2008/2009 se to přeci jen podařilo.Bylo jen dobře,že se krajská třída podařila zachovat i dalších letech.V sezoně 2014/2015 si dorostenci dokonce vyzkoušeli krajský přebor,kam zaslouženě postoupili.V něm se sice ohřáli jen jednu sezonu,ale i tak to byl obrovský úspěch.Po dvou sezonách v krajské soutěži se podařilo postoupit do krajského přeboru v sezoně 2017/2018.Žactvo v tomto období působilo v krajských soutěžích,jednoznačným úspěchem byla účast v krajském přeboru v letech 2012 a 2016.V krajských soutěžích působila jablonská mládež až do sezony 2015/2016.Poté fotbalový oddíl mužstva mládeže přihlásil do okresních soutěží.Hlavním důvodem byla hráčská základna,která se rok od roku zmenšovala.To platí dodnes a ato jak v žactvu,tak v přípravce.Přípravky působily v krajských soutěží od svého založení,ovšem i oni byly přeřazeny do okresu v roce 2016.V současné době je prioritou oddílu zachování všech věkových kategorií na jakýchkoli úrovních.Jednině hráčská základna vlastních odchovanců může zajistit pokračování kopané v Jablonném nad Orlicí.V některých týmech z okolí není až tak samozřejmostí mít mládežnické kategorie,což se negativně projeví v blízké budoucnosti.Fotbalový oddíl je v roce 2018 stabilizován,s podporou města Jablonné nad Orlicí a mnoha dalších sponzorů je pro všechna mužstva zajištěna účast v sezoně 2018/2019.V ní budou muži nastupovat v krajské soutěži,dorost v krajském přeboru,starší a mladší žáci,stejně jako mladší a starší přápravka v okresním přeboru.

V sezoně 2018/2019 se muži umístili na 4.místě krajské soutěže,dorost na 7.místě krajského přeboru.Starší i mladší žáci skončili na 3.místě okresního přeboru a přípravky,u kterých se nepočítají výsledky,tak ty sbíraly více výher než proher.Jako trenéři působili u týmů Miroslav Bednář,Marcel Tomek,Radim Trejtnar,Martin Štusák,Roman Heger,Adam Kopecký,Miroslav Křivohlávek,Jan Křivohlávek,Zdenek Kopecký,Jakub Štruml,Jakub Křivohlávek V současné době má fotbalový oddíl celkem šest kategorií.
V následujícím ročníku bylo nutno jednu kategorii nepřihlásit do soutěže a sice mladší přípravku.Na vině byl nedostatečný počet dětí.Navíc se prohloubil problém i s trenérským obsazením,který byl v posledních letech stále složitějším.Sezona 2019/2020 byla nakonec nedohrána,když jarní část byla 7.4.2020celá zrušena z důvodu pandemie koronaviru.Tak dlouhou pauzu jako v roce 2020 fotbalisté do té doby nezažili. A bylo hůř.Kvůli koronaviru zůstala nedohrána ani následující sezona,protože po deseti kolech byla sezona přerušena aby se na jaře 2021 ani hrát nezačalo.Nezbývalo než doufat,že následující ročník už bude celý.A stalo se.Na konci soutěže se mohl oddíl pyšnit historickým postupem mužů do krajské I.A.třídy.Navíc mladší žáci suverénně vyhráli OP a společně s obnoveným týmem starších žáků(kteří se pro nedostatek hráčů spojili s týmem Dlouhoňovic)postoupili do KP.Kromě přípravek tak bude mít fotbalový oddíl v sezoně 2022/2023 zastoupení v krajských soutěžích-muži,dorost i žactvo.
Tabulky - muži a dorost
I.A.třída
# Tým B
1. Zámrsk 32
2. M.Třebová 25
3. Skuteč 25
4. Ústí n.O.,,B" 23
5. Proseč 21
6. D.Újezd 18
7. Slatiňany 17
8. Polička 16
9. Jablonné n.O. 14
10. Letohrad,,B" 14
11. Č.Heřmanice 12
12. Svitavy,,B" 11
13. Žamberk 8
14. FC Jiskra 2008 2
Krajská soutěž
# Tým B
1. D.Újezd 22
2. Jablonné n.O. 19
3. Chrast 19
4. L.Bohdaneč 17
5. H.Újezd 17
6. Žamberk 15
7. Proseč 14
8. H.Městec 14
9. Polička 9
10. Rudoltice 6
11. Sezemice 5